Umhverfismál

Umhverfismál

Umhverfismál eru enn sem fyrr vaxandi þáttur í starfsemi Faxaflóahafna sf. Frá árinu 2007 hafa Faxaflóahafnir unnið að grænu bókhaldi, og frá árinu 2013 staðið að sjávargæðamælingum á hafnarsvæðum fyrirtækisins og útblástursbókhaldi frá árinu 2016.   Faxaflóahafnir sf. starfa samkvæmt vottuðu umhverfisstjórnunarkerfi og öryggisstjórnunarkerfi, sem undirstrikar mikilvægi þessa málaflokks í starfseminni, en leggur jafnframt skyldur á herðar fyrirtækinu að vinna samkvæmt þessu stjórnunarkerfi. Vottunin er samkvæmt staðlinum ISO 14001 og ISO 45001.

Árið 2016 samþykkti stjórn Faxaflóahafna sf. að öll skip sem tengst geta landrafmagni verði að tengjast. Á þeim grundvelli hefur verið unnið að úttektum á rafdreifikerfi hafnarinnar og undirbúið að styrkja lágspennukerfið í Gömlu höfninni, en á Akranesi hefur tenglum verið bætt við núverandi kerfi. Samhliða því var áfram unnið að öflun upplýsinga um háspennukerfi, sem mikilvægt er að þjóni stærri skipum í framtíðinni með það að markmiði að draga úr losun koltvísýrings og brennisteins eins og kostur er. Í lok árs var komin góð mynd á möguleika þess að setja upp landtengingar fyrir flutningaskip í Sundahöfn, þ.e. á Vogabakka og nýjum Sundabakka. Unnið er áfram að því verkefni.

Með tilliti til skuldbindinga sem Ísland hefur undirgengist er ljóst að til þess að ná árangri á þeim vettvangi verða hafnir og útgerðaraðilar að taka þær skuldbindingar alvarlega og vinna markvisst að minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda. Þrátt fyrir að sjóflutningar séu almennt hagkvæmur flutningamáti þá eru tækifæri til að gera betur en gert er í dag á þessu sviði. Stjórn Faxaflóahafna sf. hefur ályktað um að bann varði sett við notkun svartolíu í Norðurhöfum, setningu reglna um losun brennisteins í landhelginni og hvernig standa þurfi að fjármögnun landtenginga skipa. Nýjar viðmiðunarreglur um brennisteinsinnihald eldsneytis skipa hafa tekið gildi og umhverfisráðherra hefur sett strangari reglur þar að lútandi vegna siglinga innan 12 mílna lögsögu. Því hefur Faxaflóahöfnum orðið ágengt á þessu sviði þó svo að stór verkefni séu áfram til úrlausnar á næstu árum.